Våra Tjänster

Vi på Boråshem AB anpassar oss efter varje uppdragsgivare och deras unika behov. Vi utvecklar och genomför projekt med fokus på rätt kvalitet, ekonomi, metod och tid för att uppnå gemensamt definierade mål. Vi samarbetar nära med våra kunder för att besluta om den bästa genomförandeformen av projektering och entreprenad, vilket möjliggör skräddarsydda lösningar som passar projektets specifika förutsättningar och uppdragsgivarens önskemål. Vår flexibilitet och dedikation säkerställer framgångsrika projekt som uppfyller våra kunders förväntningar och krav på högsta nivå.

Vi är en engagerad aktör som involveras i samtliga faser av projektet – från idé och förstudie till planprocess, program, projektering, upphandlingar och genomförande, men även överlämnandet till förvaltning. Vår expertis sträcker sig över olika typer av lokaler och byggnader. Med en skicklig personal som inkluderar; projektutvecklare, projektledare, projekteringsledare, byggledare, kalkylatorer och utredare, arbetar vi målmedvetet för att säkerställa framgångsrika resultat. Vi är passionerade över att omsätta visioner till verklighet och skapa enastående byggprojekt som överträffar förväntningarna.

Projektledning

Vi sätter alltid kundens intressen i fokus och anpassar våra insatser för att möta ekonomiska, funktionella och tidsmässiga krav. Tillsammans har vi en omfattande erfarenhet av verksamhetsutveckling samt om- och nybyggnadsprojekt inom bostads-, kontors-, skol- och vårdmiljöer. Vårt arbete omfattar viktiga delar som kalkyl, planering, riskanalyser, dokumentation och upphandling av konsulter och entreprenörer. Vi är stolta över att leverera kvalitativa resultat och skapa framgångsrika projekt som möter våra kunders unika behov och förväntningar.

Projekteringsledning

Projekteringsledaren spelar en viktig roll i att leda och övervaka projekteringsarbetet för att se till att det uppfyller byggherrens koncept och budgetkrav. Under projekteringsskedet bevakar vi alla programändringar och tar fram beslutsunderlag för kunden, som alltid är den som beslutar om förändringarna. Vi strävar efter att upprätthålla högsta standard för utförandet och skapa en smidig process som möter kundens förväntningar och behov. Vårt mål är att leverera projekteringsresultat av hög kvalitet som garanterar framgångsrika beslut.

Byggledning

En effektiv byggledning på arbetsplatsen är avgörande för att spara tid och säkerställa ett smidigt och friktionsfritt genomförande av byggprojektet. Vår byggledare samordnar arbete och resurser med fokus på att bevaka uppdragsgivarens intressen enligt avtalet i entreprenadkontraktet. Genom noggrann övervakning och samordning säkerställer vi en professionell och effektiv hantering av projektet. Vi strävar alltid efter att skapa en pålitlig arbetsplats där varje detalj tas om hand för att uppnå bästa möjliga resultat.

Kalkyl

En god ekonomisk överblick i alla projektets skeden är avgörande för att uppnå era ekonomiska mål. Det ger oss möjlighet att fatta rationella beslut från start till avslut, vilket underlättar för projektets styrgrupp. Vi lägger stor vikt på kontinuerlig budget- och kostnadsuppföljning för att få en tydlig överblick av projektets status vid varje skede. Det är en viktig förutsättning för effektiv projektstyrning, och våra projektledare ger även överlagsbudgetar och kostnadsbedömningar under projektets gång.

Upphandling

Våra erfarna upphandlare tar hand om upphandlingar av projektörer, entreprenörer och andra aktörer. De ger stöd till projektledningen genom att följa upp och övervaka dessa aktörer under hela projektets gång. Vi strävar efter att säkerställa att alla involverade parter är kompetenta och levererar enligt höga standarder för att uppnå ett framgångsrikt och smidigt genomförande av projektet.

Projektering

Vi erbjuder hjälp med olika aspekter av ert projekt, inklusive grundkonstruktion, takkonstruktion, huskonstruktion samt el- och VVS-handlingar. Vårt team av experter är här för att stödja er och säkerställa att alla dessa delar utförs med högsta kvalitet och enligt era specifika behov och krav. Vi tar hand om detaljerna så att ni kan fokusera på att förverkliga er vision och skapa en lyckad och välfungerande lösning för ert projekt.

Fler Tjänster

Vi erbjuder även

Kalkyl
Upphandling
Ritningar
Färdiga husmodeller
Attefallshus

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.