BH Projektlednings gruppen – Från planering till färdigställande

BH Projektledningsgruppen anpassar oss efter varje uppdragsgivare och deras unika behov.

Vi är en engagerad aktör som involveras i samtliga faser av projektet – från idé och förstudie till planprocess, program, projektering, upphandlingar och genomförande, men även överlämnandet till förvaltning. Vår expertis sträcker sig över olika typer av lokaler och byggnader. Med en skicklig personal som inkluderar; projektutvecklare, projektledare, projekteringsledare, byggledare, kalkylatorer och utredare, arbetar vi målmedvetet för att säkerställa framgångsrika resultat. Vi är passionerade över att omsätta visioner till verklighet och skapa enastående byggprojekt som överträffar förväntningarna.

Byggprojektledning

Våra Projektledare hjälper er från Planering till färdigställande.
Här kan vi stå till tjänst med allt från projektering, upprättande av Projektdokumentation, Upphandling av material och tjänster, samt att säkerställa att kvaliten, tidplanen och budgeten för ert projekt hålls.

Upphandling

BH Montagegruppen besitter en enorm krets av underentreprenörer och kan garantera er ett upphandlat och väl förhandlat pris i både utförandet men även med inköp av byggnadsmaterial.

KMA Dokumentation

För att entreprenaden skall utföras på ett säkert, smidigt och kvalitativt sätt så hjälper våra projektledare er att upprätta kompletta och välarbetade KMA dokument.

APD-Arbetsplatsdisposition
Arbetsmiljöplan
Miljö och kvalitetsplan
Egenkontroller
Arbetsberedningar
Avfallshantering
Fuktsäkerhetsbeskrivning
Fuktsäkerhetsplan

Kalkyl

En god ekonomisk överblick i alla projektets skeden är avgörande för att uppnå era ekonomiska mål. Det ger oss möjlighet att fatta rationella beslut från start till avslut, vilket underlättar för projektets styrgrupp. Vi lägger stor vikt på kontinuerlig budget- och kostnadsuppföljning för att få en tydlig överblick av projektets status vid varje skede. Det är en viktig förutsättning för effektiv projektstyrning, och våra projektledare ger även överlagsbudgetar och kostnadsbedömningar under projektets gång.

Fler Tjänster

Vi erbjuder även

Kalkyl
Upphandling
Ritningar
Färdiga husmodeller
Attefallshus

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.