BH Projekteringsgruppen


Samordning, styrning och uppföljning
Projekteringsledaren för valt område kommer att leda och följa upp projekteringsarbetet från start till slut och säkerställer att projektet uppfyller byggherrens koncept och myndighetens byggnads krav och kriterier. Genom ett tätt samarbete och noggrann planering kommer ert projekt att få en ekonomisk vinning både vad gäller budgeten för bygget, men även efteråt vad genom energibesparing p.ga energi-ekonomiska lösningar.

Bygglovshandlingar

Våra arkitekter hjälper till att upprätta bygg och relationshandlingar för ert bygge. Oavsett om ni väljer att köpa ett hus via oss eller på annat sätt så kan vi stå till tjänst med samtliga handlingar som ni kommer att behöva.

Genom noggrann planering i tidigt skede så ser vi till att handläggningsprocessen går på smidigaste sätt.

VVS Konstruktion

Våra VVS ingenjörer hjälper till att upprätta kompletta VVS handlingar. Dessa handlingar kan vara Ventilation, Vatten, Värme och sanitet.

Vi gör även luftflödesberäkningar för bästa Comfort i er byggnad.

Bh projekteringsgruppen har energiexperter som gärna hjälper till att designa ert hus på ett hållbart och mycket energisnålt sätt.

El konstruktion

Våra elkonstruktörer delar gärna med sig av det framtida inom el installation. Tillsammans med vårt team kommer ni att hitta de lyxigaste och med ekonomiska lösningarna för ert hus.

Grundkonstruktion

Behöver du hjälp med Grundkonstruktion, lastberäkningar och armeringsplan? Lugn, vi hjälper er!

Stomkonstruktion

Våra ingenjörer hjälper er med upprättande av stomkonstruktion med statiska beräkningar.

Fler Tjänster

Vi erbjuder även

Kalkyl
Upphandling
Ritningar
Färdiga husmodeller
Attefallshus

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.